TEGEVUSKAVA 2019

EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIDU peaülesanded 2019

 

Septembris 2019 tähistab Eesti Harrastusteatrite Liit oma 30. tegutsemisaastat.
Eesti Harrastusteatrite Liidu büroo tegemised:
1.Festivalide korraldamine, büroo töö organiseerimine vastavalt rahastusele ja lisarahastuse otsimine.
2.Liikmes teatrite statistika kogumine. Eesti Teatri Agentuuri poolt väljaantava Eesti Teatristatistika 2018.a. oma valdkonna kokkuvõtete tegemine.
3. Kooliteatrite kaardistamine 2017/2018 õppeaastal kogutud andmete analüüs koostöös Tartu Ülikooliga.
4. Kodulehel on mängukava ja koduleht täieneb ka statistika ülevaadetega.
5.Kirjanduslik teatriprojekt: kooliteatrite kirjanduslik teatriprojekt „Mängime E. Bornhöhe loomingut“. Koostöös Põltsamaa Kultuurikeskusega. Toimumisaeg 24.-28. juuli 2019.
6. Mentorkoolitus. Uus programm käivitus 2018.aastal.
7.Välissuhted - NEATA koosolekud, alustame ettevalmistusi Euroopa harrastusteatrite festivali korraldamiseks aastal 2020 Eestis. 2019.aastal toimub IATA/AITA kongress ja festival Kanadas.
8. Liikmelisus: IATA/AITA; Eesti Vabaharidusliit; EMSL.
9. Koostöö maakondadega maakondlike teatripäevade korraldamisel. EHLi esindaja viibib kõikide maakondade teatri päevadel.
Festivalid:
Kooliteatrid
Tuulelapsed 18.-19. jaanuar, Jõgeva

Õpilasetlejate riigikonkurss 8. veebruar, Tallinn
Saaremaa Miniteatripäevad 22.-24.märts, Kuressaare, Saaremaa
Kooliteatrite riigifestivalid "Kooliteater 2019":
Gümnaasiumi astme riigifestival 5.-7.aprill Paide
Keskastme riigifestival 26.-27.aprill Otepää
Algklasside riigifestival 3.-4.mai Tõrva
Savilind teatrifestival puuetega lastele 16.mai, Tartu
Kooliteatrite kirjanduslik projekt 24.-28.juuli, Põltsamaa
Betti Alverile pühendatud luulepäevad Tähetund november, Jõgeva
Harrastusteatrid:
XVI Tudengite Teatripäevad 15.-17.veebruar, Viljandi

Teater Kohvris rahvusvaheline nukuteatrite festival 16.-19.mai, Viljandi
XIX Külateatrite festival 2.-4.august Räpina
Välismaa.
EDERED Laste Teatrikohtumine 31.juuli-11.august, 2019 Hanko, Soome

BaltiRamp festival 4.-7.juuli 2019 Kreting, Leedu
Koolitus:
Harrastusteatrid:
Harrastusteatrite lavastajate 2 aastane koolitus algus kevad 2019.

Harrastusteatrite suvekool 28.-30.juuni Kuremaa, Jõgevamaa
Märts - juuni Kooliteatrite kirjanduslik teatriprojekt eelseminarid õpetajatele
Kooliteatrid:
Ranna suvekool (2 vahetust)

Tarsi suvekool (2 vahetust)
24.-28.juuli Kooliteatrite kirjanduslik teatriprojekt Põltsamaa, Jõgevamaa

 

ÜLDKOGU PROTOKOLL 2015