Seminar "Igasse kooli kooliteater"

Eesti Harrastusteatrite Liit kaardistab kooliteatrite hetkeolukorda

Eesti Harrastusteatrite Liit kaardistas Eestis tegutsevate kooliteatrite hetkeolukorda, et välja selgitada, miks pole igas Eesti koolis võimalust tegeleda kooliteatriga. Selgus, et probleemiks pole noorte huvi puudumine vaid suurimad mured on seotud hoopiski ruumi ja vahendite puudumisega.

Selle tõttu kutsus Eesti Harrastusteatrite Liit 27. oktoobril kokku seminari “Igasse Eesti kooli kooliteater”. Selle äärmiselt optimistliku nimega seminari eesmärk on arutleda kooliteatri praeguste probleemide üle ning leida neile koos lahendus, mis aitaks kaasa edasisele arengule. Seminarile on oodatud nii kooliteatrite juhendajad, lavastajad kui ka maakonna ning riigi tasandil kultuurispetsialistid.

Ilmselt võib iga kooliteatri vilistlane lugeda terve rea positiivseid külgi, kuidas on nad just tänu kooliteatriga tegelemisele jõudnud just sinna, kus nad praegu on. Seepärast tahab Eesti Harrastusteatrite Liit teada, mismoodi saaks kooliteatrite tööd paremaks ja kättesaadavamaks muuta.

Eesti kooliteatritele on festivale korraldatud juba 35. aastat, kuid tundub, et need ei jõua endiselt igasse Eestimaa nurka. Hetkel toimuvad pea igas maakonnas igal kevadel teatripäevad, Eesti Harrastusteatrite Liit korraldab igal aastal riigifestivale kolmes vanuseastmes. MTÜ Tähetund ja kooliteater Liblikapüüdja korraldavad igal aastal Betti Alverile pühendatud luulepäevi põhikooli ja gümnaasiumi astmele. Kuressaares on igal kevadel Saaremaa Miniteatripäevad. Suvel kogunevad noored Tarsil ja Rannal kooliteatrite suvekoolis ning Harrastusteatrite Liit korraldab kirjanduslikke kooliteatrite projekte.