Print

Harrastusteatrite suvekool.

Harrastusteatrite näitlejate ja lavastajate suvekool toimus 15. – 17. augustini Vana-Vigalas Raplamaal. 
Harrastusteatrite tegevus on aasta-aastalt laienenud ja elavnenud. Tekib uusi teatreid, kasutatakse erinevaid teatrivorme ja väljendusvahendeid.
Harrastusteater annab võimaluse arendada isiklikke loovvõimeid ja toetab kogukondlikke väärtushinnanguid. 

Sellel aastal toimuvad praktilised tunnid teemadel lavaline liikumine, töö sõnaga ja kõnetehnika, näitlejameisterlikkus ja lavastamise alused.
Õppejõud on Mihkel Ernits, Toomas Lõhmuste, Taisto Oksanen (Soome) ja Madis Kalmet.
Suvekoolis analüüsitakse A.Kitzbergi näidendit “Libahunt”. 
Teoreetilised arutelud toimuvad teemadel:
“Autoriõigused ja autorikaitse. Eesti uue dramaturgia tutvustamine.” vestlust juhib Andres Laasik 
“Teatrikriitika” vestlust juhib Valter Uusberg.
Koolitus toimub Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis.
Suvekooli korraldab MTÜ “Vigala Külade Ümarlaud” koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga.
Suvekooli õpetamist toetab harrastusteatrite mentorprogramm.