Print

KONVERENTS "HARIDUS TEATRIS JA TEATER HARIDUSES"

Vanemuise teater kutsub 25. märtsil kõiki huvilisi esmakordselt toimuvale konverentsile „Haridus teatris ja teater hariduses“, millega soovime tõstatada teemasid koolihariduse täiendamisest teatri vahenditega.

Vanemuise teater alustas süvendatud tööd noortega juba seitsme aasta eest. Tänaseks on erinevatele vanuseastmetele välja töötatud programmid, mis tutvustatavad teatrižanre, lavastusprotsessi, teatrietiketti jpm. Toimuvad põnevad ja harivad teatrikohtumised ning regulaarselt korraldatakse erinevaid sündmusi väljaspool teatrit. Viimastel aastatel on õppeprogrammides osalenud stabiilselt üle 10 000 noore.

„Näeme vajadust ja võimalusi laiendada teatritundide valikut ja tihendada sidet kooli õppekavaga. Hariduses otsitakse pidevalt uusi võimalusi õppeprotsessi mitmekesistamiseks ning meie senine praktika näitab, et teater pakub hulgaliselt võimalusi koolitööd huvitavamaks muuta,“ põhjendab konverentsi ellukutsumise vajadust Vanemuise teatri noortetöö juht Mall Türk.

Konverentsile on kaasatud erinevad osapooled - õpetajad, õpilased, koolijuhid ja teatrid, samuti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi esindajad. Ettekanded toovad fookusesse teatri kui väärtuskasvataja rolli ning näitavad erinevaid võimalusi teatri noorsootöös tehtava rakendamisel õppekavas. Töörühmades otsitakse uusi ideid teatri õppeprogrammideks ning ka võimalusi ja vahendeid nende rakendamiseks.

Konverentsil esitletakse pilootprojekti tööpealkirjaga "Koolipäev teatris", mida saab rakendada erinevates teatrites ning mille kaudu saab käsitleda õppekava paaris- kolmes konkreetses õppeaines teatrivahendite abil. Kaugemas perspektiivis loodame, et pilootprojektist kasvab välja koolide jaoks vajalik ja erinevates Eesti teatrites rakendatav regulaarne õppeformaat.

Soovime selle konverentsi kaudu tõstatada teemad, mis puudutavad formaalhariduse täiendamist teatri vahenditega

25. märts 2014 kell 10.00 - 17.30 Vanemuise teatri suur maja

Ajakava:

9.30 Konverentsile ja töötubadesse registreerimine ning hommikukohv

10.00 Avamine

Toomas Peterson, Vanemuise teatri juht

Urmas Kruuse, Tartu linnapea

10.15 - 11.00 Väärtuskasvatus teatri kaudu

Marju Lauristin, Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni emeriitprofessor

11.00 - 11.30 Koolitunni ja teatri suhte elavdamine, praktilised näited

Ivika Hein, Tartu Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja, ilmuva käsiraamatu „Draamaraamat“ autor

11.30 - 12.00 Õppekava ja tunnid väljaspool klassiruumi

Pille Liblik, Hardisuministeerium, üldharidusosakonna asejuhataja (õppekavad)

12.00 - 12.45 Teatri roll ja võimalused formaalhariduse omandamisel. Diskussioon.

Osalevad Hillar Sein, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik; Pille Liblik; Ivika Hein ja Mall Türk.

Vestlust juhib Jaanus Kangur

12.45 – 13.00 sissejuhatus töötubadesse

Jaanus Kangur

13.00 - 13.45 Lõuna

14.00 - 15.30 Töötoad: võimalik valida 3 töötoa vahel

ideelabor: õppeprogrammid teatris:

juhid: Katrin Luts(draamaõpetaja, Savilinnu festivali korraldaja); Ivika Hein, Enn Ööpik (füüsikaõpetaja, teatritunni läbiviija)

õpilased teatrisse: probleemid ja võimalused:

juhid: Riho Raave (Tartu haridusosakonna juht), Pille Liblik(HM), Hillar Sein(KM)

väärtuskasvatus teatri kaudu: õpetaja roll:

Juhid: Kristiina Oomer (Eesti Harrastusteatrite Liit), Mall Türk

15.30- 16.00 Kohvipaus

16.15-17.15 Kokkuvõte: töötubade tulemused, päeva resümee, järgmine kohtumine