Õpilasetlejate riigikonkurss 2015

Õpilasetlejate riigikonkurss toimub 13.veebruaril 2015 Tartus.

Korraldaja Lea Sokman, Tartu Hansa Kool.

Osalemiseks registreeruda hiljemalt  6. veebruariks 2015. a. Registreerimisel palume täita ANKEET, mis asub veebilehel http://goo.gl/IdxjMh .

JUHEND

Tulenevalt huvist luule ja selle interpreteerimise vastu on 21 aastat korraldatud Eesti õpilasetlejate riigikonkurssi.

EESMÄRK

Suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist.

AEG JA KOHT

Õpilasetlejate riigikonkurss toimub 13. veebruaril 2015. aastal Tartus Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2).

KORRALDAJAD

Tartu Hansa Kool, Tartu linna ja maakonna emakeeleõpetajate aineühendus koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga

OSAVÕTJAD

Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

1) 4.–6. klasside õpilasetlejad,

2) 7.–9. klasside õpilasetlejad,

3) 10.–12. klasside õpilasetlejad.

KORRALDUS JA TINGIMUSED

Iga õpilasetlejate konkursil osaleja esitab ühe luuletuse ja ühe proosapala. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.

4.–6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit.

7.–9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.

10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.

Igast maakonnast oodatakse igast vanuseastmest üht õpilasetlejat ning Tallinnast ja Tartust oodatakse igas vanuseastmes kuni kolme õpilasetlejat.  Muude erandite suhtes tuleb kokku leppida konkursi korraldajaga. Soovituslik on tulla koos juhendajaga.

HINDAMINE

Konkursil esinejaid hindab žürii. Iga vanuserühma  paremaid  etlejaid  tunnustatakse järgnevalt:  grand prix, kolm laureaaditiitlit ja žürii äranägemisel kuni kolm eripreemiat. Žürii moodustab Eesti Harrastusteatrite Liit koostöös korraldajaga. Konkursi lõppedes annab žürii osalejatele tagasisidet.


REGISTREERIMINE

Osalemiseks registreeruda hiljemalt  6. veebruariks 2015. a. Registreerimisel palume täita ANKEET, mis asub veebilehel http://goo.gl/IdxjMh .

Konkursi info: Lea Sokman, Tartu Hansa Kool, Anne 63, Tartu 50703; e-post:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon 517 2340

Korraldustoimkond tagab lõppvoorus osalejatele toitlustuse, kehtestades selleks osalustasu 10 eurot inimese kohta.

Osalemistasu palume üle kanda hiljemalt 10. veebruariks 2015. a Tartu Linnavalituse haridusosakonna  arveldusarvele EE401010102030203008 (SEB).  Makse selgitustesse  märkida – vabariiklik etlejate konkurss, osavõtja nimi.

Kes soovib arvet, saatke aadressil  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  järgmise sisuga e-kiri: kellele arve, e-posti aadress, kuhu arve saata; mille eest, mitu inimest ja summa kokku.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid

lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Konkursi lõppvooru lõplik ajakava saadetakse kõigile osalejaile 11. veebruaril 2015.

Konkursi algusaeg on 13. veebruaril kell 11.00, lõpetamine toimub samal õhtul, sõltuvalt osalejate arvust.

FINANTSEERIMINE

Korralduskuludest ei maksta etlejate, juhendajate jne transpordikulusid festivalipaika ja tagasi. Festivali korralduskuludest kaetakse žüriiliikmete transpordi-ja ülalpidamiskulud, töötasud ning muud festivali korraldamisega seotud kulud.